Emilia Ogonowska-Jaroń

Urodzona 24.08.1988 w Kielcach. Oboistka, sopranistka, teoretyk muzyki, konferansjerka, animatorka kultury, kompozytor, pedagog.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu, oraz Podyplomowych Studiów z Retoryki funkcyjnej, emisji i rehabilitacji głosu w Warszawie (PCKU „Andragog” w Brzegu). Edukację artystyczną rozpoczęłą od nauki gry na fortepianie w Ognisku Muzycznym, a następnie Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. Gry na oboju uczyła się od 16-go roku życia w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, następnie technikę wykonawczą doskonaliła na studiach w Katowicach i w Bydgoszczy, a w międzyczasie warsztat gry szlifowała na licznych kursach i lekcjach mistrzowskich pod okiem takich oboistów jak Diethelm Jonas, Gregor Witt, Jochen Műller-Brincken, Jean-Louis Capezzali, Dudu Carmel, Adam Halicki, Tomasz Miczka, Jerzy Kotyczka, Arkadiusz Krupa, czy Peter Frankenberg. Techniki śpiewu solowego uczyła się przez dwa lata u prof. zw. Jadwigi Gałęskiej-Tritt oraz u dr Barbary Tritt.

Koncertuje w kraju i zagranicą (Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Turcja, Włochy,) prezentując się zarówno instrumentalnie jak i wokalnie – jako solistka, kameralistka, czy muzyk orkiestrowy. Współpracuje z artystami, zespołami, dyrygentami i producentami podczas najrozmaitszych projektów, imprez plenerowych, eventów i nagrań studyjnych.

Jest autorką esejów i różnego rodzaju artykułów muzycznych zarówno na łamach czasopism (np. „Ruch Muzyczny”), jak też serwisów internetowych. Regularnie prowadzi działalność prelegencką podczas koncertów i festiwali, ponadto uczestniczy w sympozjach i konferencjach naukowych dla teoretyków muzyki, niejednokrotnie zasiada w jury konkursów muzycznych.

Od czterech lat pracuje jako nauczyciel oboju i przedmiotów ogólnomuzycznych w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. Do czerwca 2018 roku pracowała także w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia ZDZ w Kielcach. W okresie studiów w Bydgoszczy była związana z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną biorąc udział w licznych audycjach muzycznych dla szkół i przedszkoli  jako muzyk i konferansjerka, wówczas przez krótki okres współpracowała także z Bydgoską Orkiestrą Muzyki Filmowej (aktualnie Polska Orkiestra Muzyki Filmowej), była członkiem grupy pop-operowej AURUM SONUS, z którą również wykonywała muzykę filmową. W trakcie studiów w Katowicach współpracowała z Salonową Orkiestrą Żeńską KWK „Staszic”. Wcześniej będąc uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Kielcach brała udział w audycjach muzycznych organizowanych przez Filharmonię Świętokrzyską, była też chórzystką tejże instytucji od 13 roku życia.

Od najmłodszych lat z zamiłowania amatorsko uprawia różne dyscypliny sportowe od lekkiej atletyki, poprzez pływanie, sztuki walki i crossfit.  W wolnych chwilach maluje obrazy.

Dotychczas założyła kilka komitetów społecznych, za pośrednictwem których organizowała zbiórki publiczne na terenie kraju i regionu świętokrzyskiego, brała udział w licznych koncertach charytatywnych, a od trzech lat nadzoruje Akcję Charytatywną Niewidzialna Ręka na Święta, współpracując z organizacjami społecznymi różnych środowisk. Pomoc kierowana jest do potrzebujących seniorów, dzieci z domów dziecka i najuboższych mieszkańców, poszkodowanych przez los. Jest członkiem Stowarzyszenia #Skuteczni Piotra Liroya Marca, w ramach którego również prowadzi działalność społeczną na terenie regionu.