O mnie

  • nauczycielka,
  • artystka muzyk – oboistka, sopranistka, teoretyczka muzyki,
  • animatorka kultury,
  • działaczka społeczna,
  • inicjatorka różnego rodzaju akcji charytatywnych o zasięgu miejskim, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • działaczka Stowarzyszenia Skuteczni Piotra Liroya-Marca
  • entuzjastka zdrowego i aktywnego stylu życia,
  • bezpartyjna