Osiągnięcia pedagogiczne

OSIĄGNIĘCIA PEDAGOGICZNE EMILII OGONOWSKIEJ-JAROŃ W KONKURSACH MUZYCZNYCH

(INSTRUMENTALNYCH, WOKALNYCH, SOLFEŻOWYCH, Z WIEDZY OMUZYCE I Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU)

Zestawienie prowadzone od 2015 roku.

Lp. Specjalność Imię i Szkoła/ Data i Nazwa konkursu Rodzaj
nazwisko klasa miejsce wyróżnienia
ucznia konkursu
1. Kształcenie Zofia Sondej OSM I st./ 09- „Dzień z solfeżem” Wyróżnienie w
słuchu – solfeż kl. IV/8 10.02.2015 kategorii klas
Kielce IV/6 i II/4
2. Kształcenie Wiktoria OSM I st./ 09- „Dzień z solfeżem” Wyróżnienie w
słuchu – solfeż Rucińska kl. IV/8 10.02.2015 kategorii klas
Kielce IV/6 i II/4
3. Kształcenie Ilona OSM I st./ 29.02.2016 „Dzień z solfeżem” I miejsce w kat.
słuchu – solfeż Karczewska kl. IV/8 Kielce Klas IV/6 i II/4
4. Kształcenie Jakub Florek OSM I st./ 29.02.2016 „Dzień z solfeżem” I miejsce w kat.
słuchu – solfeż kl. IV/8 Kielce Klas IV/6 i II/4
5. Kształcenie Zofia Sondej OSM I st./ 29.02.2016 „Dzień z solfeżem” Wyróżnienie w
słuchu -solfeż kl. V/8 Kielce kat. klas V/6 i
III/4
6. Audycje Maria Sujka OSM I st./ 11.05.2016 XII Regionalny II miejsce
muzyczne kl. V/8 Skarżysko- Konkurs z literatury
Kamienna muzycznej
„Mistrzowskie
Przeboje”
7. Kształcenie Ilona OSM I st./ 22.03.2017 XVI Regionalny wyróżnienie
słuchu Karczewska kl. V/8 Kraków Konkurs z
Kształcenia Słuchu
8. Kształcenie Wiktoria OSM I st./ 22.03.2017 XVI Regionalny Wyróżnienie za
słuchu Rucińska kl. VI/8 Kraków Konkurs z bezbłdny zapis
Kształcenia Słuchu dyktanda
rytmicznego
9. Kształcenie Ilona OSM I st./ 02.03.2017 X Wojewódzki I miejsce
słuchu Karczewska kl. V/8 Konkurs z
Kształcenia Słuchu
10. Kształcenie Wiktoria OSM I st./ 02.03.2017 X Wojewódzki Wyróżnienie I
słuchu Rucińska kl. VI/8 Konkurs z stopnia
Kształcenia Słuchu
11. Kształcenie Jakub Florek OSM I st./ 02.03.2017 X Wojewódzki Wyróżnienie II
słuchu kl. V/8 Konkurs z stopnia
Kształcenia Słuchu
12. Kształcenie Natalia OSM I st./ 02.03.2017 X Wojewódzki Wyróżnienie II
słuchu Woźniak kl. VI/8 Konkurs z stopnia
Kształcenia Słuchu
13. Kształcenie Ilona OSM I st./ 20.03.2017 „Dni z solfeżem” I miejsce w
słuchu – solfeż Karczewska kl. V/8 Kielce kategorii klas
V/6 i III/4
14. Kształcenie Wiktoria OSM I st./ 20.03.2017 „Dni z solfeżem” Wyróżnienie w
słuchu – solfeż Rucińska kl. VI/8 Kielce kategorii klas
VI/6 i IV/4

 

15. Obój Gabriela PSM I st./ 09.05.2017 Wojewódzkie Wyróżnienie w
Chrząszcz kl. II/6 Przesłuchania grupie I OBÓJ
Uczniów Klas
Instrumentów
Dętych szkół
muzycznych I
stopnia
16. Audycje Maria Sujka OSM I st./ 10.05.2017 XIII Regionalny II miejsce
Muzyczne kl. VI/8 Skarżysko- Konkurs z literatury
Kamienna muzycznej
„Mistrzowskie
Przeboje”
17. Audycje Melania OSM I st./ 14.12.2017 Międzyszkolny wyróżnienie
Muzyczne Bobrowska kl. VI/8 Ruszkowice Konkurs Wiedzy o
Kompozytorach –
„Karol
Szymanowski”
18. Kształcenie Maksymilian OSM I st./ 30.01.2018 Wojewódzki I miejsce w
słuchu -solfeż Trzebiński kl. IV/8 Kielce Konkurs Solfeżowy kategorii klas
dla szkół IV/6 i II/4
muzycznych I
stopnia w Kielcach
19. Kształcenie Ilona OSM I st./ 30.01.2018 Wojewódzki I miejsce w
słuchu – solfeż Karczewska kl. VI/8 Kielce Konkurs Solfeżowy kategorii klas
dla szkół VI/6 i IV/4
muzycznych I
stopnia w Kielcach
20. Kształcenie Maja OSM I st./ 30.01.2018 Wojewódzki II miejsce w
słuchu – solfeż Walusińska kl. IV/8 Kielce Konkurs Solfeżowy kategorii klas
dla szkół IV/6 i II/4
muzycznych I
stopnia w Kielcach
21. Kształcenie Ilona OSM I st./ 01.02.2018 Regionalny Konkurs I miejsce
słuchu – solfeż Karczewska kl. VI/8 Kraków Czytania Nut
Głosem CEA w
Krakowie
22. Kształcenie Ilona OSM I st./ 01.02.2018 Regionalny Konkurs Specjalne
słuchu – solfeż Karczewska kl. VI/8 Kraków Czytania Nut wyróżnienie za
Głosem CEA w bezbłędne
Krakowie wykonanie
przebiegu
rytmicznego
dla uczennicy
23. Kształcenie Ilona OSM I st./ 01.02.2018 Regionalny Konkurs Specjalne
słuchu – solfeż Karczewska kl. VI/8 Kraków Czytania Nut wyróżnienie za
Głosem CEA w bezbłędne
Krakowie wykonanie
melodii
atonalnej dla
uczennicy
24. Kształcenie Maksymilian OSM I st./ 01.02.2018 Regionalny Konkurs II miejsce
słuchu – solfeż Trzebiński kl. IV/8 Kraków Czytania Nut
Głosem CEA w
Krakowie

 

25. Obój Gabriela PSM I st./ 17- I Międzynarodowy Wyróżnienie w
Chrząszcz kl. III/6 21.04.2018 Konkurs kategorii do 13
Lwów Instrumentów roku życia
Dętych im. V.
Antoniva i M.
Zakoptsa
26. Śpiew Maria Stachera OSM I st./ 27- VII Ogólnopolski I miejsce
kl. III/8 29.04.2018 Konkurs Piosenki
Kielce Żołnierskiej i
Patriotycznej w
Kielcach
27. Śpiew Grzegorz OSM I st./ 12.05.2018 Ogólnopolskim Finalista
Stachera kl. III/8 Warszawa Festiwalu Konkursu
Śpiewających Szkół
28. Obój Gabriela PSM I st./ 15- 3.Podkarpacki Platynowy
Chrząszcz kl. III/6 16.05.2018 Konkurs laureat (Grand
Kamień Instrumentów Prix)
Dętych
Drewnianych w
Kamieniu
29. Obój Gabriela PSM I st./ 21- XVII Ogólnopolski II miejsce
Chrząszcz kl. IV/6 23.11.2018 Konkurs Młodych
Jaworzno Solistów CEA pod
patronatem MKiDN
30. Obój Gabriela PSM I st./ 23- III Pomorski Grand Prix
Chrząszcz kl. IV/6 24.11.2018 Festiwal Obojowy w
Gdynia Gdyni o randze
ogólnopolskiej, pod
patronatem CEA i
MKiDN
31. Obój Gabriela PSM I st./ 23- III Pomorski I miejsce
Chrząszcz kl. IV/6 24.11.2018 Festiwal Obojowy w
Gdynia Gdyni o randze
ogólnopolskiej, pod
patronatem CEA i
MKiDN
32. Śpiew Grzegorz OSM I st./ 06.01.2019 XVI Konkurs Kolęd i I miejsce w
Stachera kl. IV/8 Małogoszcz Pastorałek „Hej kategorii 10-13
Kolęda, Kolęda” lat
33. Śpiew Maria Stachera OSM I st./ 06.01.2019 XVI Konkurs Kolęd i I miejsce w
kl. IV/8 Małogoszcz Pastorałek „Hej kategorii 10-13
Kolęda, Kolęda” lat
34. Kształcenie Maksymilian OSM I st./ 08.02.2019 XI Wojewódzki I miejsce
słuchu Trzebiński kl. V/8 Kielce Konkurs z
Kształcenia Słuchu
35. Kształcenie Maja OSM I st./ 08.02.2019 XI Wojewódzki wyróżnienie
słuchu Walusińska kl. V/8 Kielce Konkurs z
Kształcenia Słuchu
36. Obój Magdalena OSM I st./ 18.03.2019 Wojewódzkie Wyróżnienie I
Sadrak kl. I/8 Kielce Przesłuchania stopnia w
Uczniów Klas kategorii klas I-
Instrumentów III/6
Dętych SM I stopnia
37. Obój Piotr Pietrzyk PSM I st./ 18.03.2019 Wojewódzkie Wyróżnienie I
kl. I/6 Kielce Przesłuchania stopnia w
Uczniów Klas kategorii klas I-
Instrumentów III/6
Dętych SM I stopnia

 

38. Kształcenie Maksymilian OSM I st./ 21.03.2019 XVII Regionalny I miejsce
słuchu Trzebiński kl. V/8 Kraków Konkurs
Kształcenia Słuchu
dla uczniów szkół
muzycznych I
stopnia, pod
patronatem CEA
39. Obój Gabriela PSM I st./ 26- I Ogólnopolski III miejsce w
Chrząszcz kl. IV/6 28.04.2019 Konkurs Obojowy grupie II (do 13
Kraków roku życia)
40. Obój Magdalena OSM I st./ 14-15. IV Podkarpacki Platynowy
Sadrak kl. I/8 05.2019 Konkurs Laureat (Grand
Kamień Instrumentów Prix)
Dętych
Drewnianych
41. Śpiew Maria Stachera OSM I st./ 12.10.2019 I Ogólnopolski I miejsce
kl. V/8 Kielce Konkurs Wokalny (kategoria I do
im. Stanisława 14 roku życia)
Jopka
Etap I regionalny
42. Śpiew Grzegorz OSM I st./ 12.10.2019 I Ogólnopolski I miejsce
Stachera kl. V/8 Kielce Konkurs Wokalny (kategoria I do
im. Stanisława 14 roku życia)
Jopka
Etap I regionalny
43. Śpiew Maria Stachera OSM I st./ 26.10.2019 I Ogólnopolski wyróżnienie
kl. V/8 Otrębusy Konkurs Wokalny (kategoria I do
im. Stanisława 14 roku życia)
Jopka
Etap II ogólnopolski
44. Śpiew Grzegorz OSM I st./ 26.10.2019 I Ogólnopolski III miejsce
Stachera kl. V/8 Otrębusy Konkurs Wokalny (kategoria I do
im. Stanisława 14 roku życia)
Jopka
Etap II ogólnopolski
45. Obój Gabriela PSM I st./ 23.11.2019 X Ogólnopolski I miejsce
Chrząszcz kl. V/ 6 Chełmno Konkurs CEA (grupa I, do 12
„Instrumenty Dęte – roku życia)
Chełmno 2019”
46. Obój Gabriela PSM I st./ 03.12.2019 Świętokrzyski stypendystka
Chrząszcz kl. V/ 6 Kielce Program
Stypendialny
„Grand 2019/2020”
47. Śpiew Maria Stachera OSM I st./ 17.12.2019 I Międzyszkolny I miejsce
kl. V/8 Kielce Konkurs Piosenki
Świątecznej w
Języku Obcym
48. Śpiew Grzegorz OSM I st./ 17.12.2019 I Międzyszkolny I miejsce
Stachera kl. V/8 Kielce Konkurs Piosenki
Świątecznej w
Języku Obcym
49. Śpiew Grzegorz OSM I st./ 28.12.2019 Świętokrzyski I miejsce w
Stachera kl. V/8 Kielce Festiwal Kolęd i kategorii soliści
Pastorałek im. ks. młodsi
Piotra Klimczyka
50. Śpiew Grzegorz OSM I st./ 12.01.2020 Międzynarodowy Wyróżnienie w
Stachera kl. V/8 Będzin Festiwal Kolęd i kategorii soliści
Pastorałek im. ks. -dzieci
Kazimierza

 

Szwarlika w
Będzinie
51. Kształcenie Maksymilian OSM I st./ 17.01.2020 II Wojewódzki I miejsce
słuchu – solfeż Trzebiński kl. VI/8 Kielce Konkurs Solfeżowy
„Dzień z Solfeżem”
dla szkół
muzycznych I
stopnia w Kielcach
52. Kształcenie Maja OSM I st./ 17.01.2020 II Wojewódzki Wyróżnienie II
słuchu – solfeż Walusińska kl. VI/8 Kielce Konkurs Solfeżowy stopnia
„Dzień z Solfeżem”
dla szkół
muzycznych I
stopnia w Kielcach
53. Kształcenie Tomasz OSM I st./ 17.01.2020 II Wojewódzki Wyróżnienie II
słuchu – solfeż Kossakowski kl. VI/8 Kielce Konkurs Solfeżowy stopnia
„Dzień z Solfeżem”
dla szkół
muzycznych I
stopnia w Kielcach