Problemy polskich szkół muzycznych

Od ponad roku trwa ogólnopolska dyskusja na temat potrzeby wprowadzenia zmian w polskiej oświacie. Choć środowiska nauczycielskie próbowały różnych sposobów na nawiązanie dialogu z MInisterstwem Edukacji Narodowej, nie uzyskały szerszego zrozumienia i aprobaty społeczeństwa. Poczucie frustracji i niezadowolenia pracowników oświaty doprowadziło do największego po 1989 czytaj więcej …

Obój moja miłość

Rozmowa z Kazimierzem Dawidkiem, Zakopane 22.07.2011r. Emilia Ogonowska – Jaroń: – 12 października mija dziesiąta rocznica śmierci Witolda Szalonka, kompozytora, którego twórczość zajmuje ważne miejsce w muzyce polskiej XX wieku, zwłaszcza jeśli chodzi o utwory na instrumenty dęte drewniane. Szczególnie traktował Szalonek obój, od powstałego czytaj więcej …