„Edukacyjne Upiory”

3 grudnia 2020 ukazało się internetowe wydanie Dwutygodnika Kieleckiego, a w nim mój felieton na temat bieżącej sytuacji w edukacji. Zapraszam do lektury.

Koronaferie? Nic z tych rzeczy! Edukacja niemal w całości przeniosła się do Internetu i nie zwalnia tempa. Po miesiącu pracy zdalnej wszyscy czujemy się wypaleni, jednak z powodu nagłego przyspieszenia terminu ferii zimowych trzeba zebrać ostatki sił i dokonać klasyfikacji, bo do szkół wrócimy dopiero 18 stycznia. Dookoła trwają protesty, przedstawiciele branż poszkodowanych przez pandemię wysyłają petycje do rządu, by uwzględniono ich w Tarczy Antykryzysowej. Premier na przemian to uspokaja, to straszy, próbując gasić szalejące pożary szklanką wody. Czy to aby na pewno odpowiedni moment na zmiany w szkolnictwie? Dla chcącego nic trudnego… Oto do Senatu trafiły propozycje zmian Karty Nauczyciela (dotyczące m. in. uprawnień rzecznika dyscyplinarnego), Prawa Oświatowego i in. Do konsultacji społecznych oddano projekt Rozporządzenia MKDNiS w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół i placówek artystycznych. Niczym upiory przeszłości powracają kuriozalne zapisy, łudząco podobne do tych z 2017 roku, które spotkały się wówczas z ogromnym sprzeciwem środowiska artystycznego i uczelnianego. Projekt ten zakłada m.in., że absolwenci artystycznych uczelni wyższych z ukończonym studium pedagogicznym nie uzyskają kwalifikacji zawodowych do nauczania w szkołach muzycznych, jeśli nie będą legitymowali się dyplomem ukończenia II stopnia szkoły muzycznej. Narusza to regulacje krajowych ram kwalifikacyjnych i pozbawia uczelnie autonomii. Oto przykład z innej branży. Magister inżynier budownictwa nie musi być absolwentem szkoły zawodowej albo technikum budowlanego, by móc nauczać przedmiotów zawodowych. Uprawnienia do nauczania ma zarówno magister inżynier budownictwa z ukończonym studium pedagogicznym, który w przeszłości zdobył tytuł zawodowy w zawodówce, bądź technikum, jak i ten, który wcześniej ukończył LO. Dyplom uczelni wyższej daje wyższe kwalifikacje niż tytuł zawodowy uzyskany w szkole ponadpodstawowej. W szkołach artystycznych ma się to zmienić po wejściu w życie rozporządzenia. Dyplom uczelniany straci znaczenie, jeśli kandydat do pracy w szkole nie wylegitymuje się dyplomem średniej szkoły muzycznej. Wisienką na tym zatrutym torcie jest termin konsultacji – do 2.12.2020., obejmujący najgorętszy okres dla kultury, bowiem do końca listopada trwają nabory wniosków do programów MKDNiS na 2021 rok. Czy kolejne upiory przeszłości zaatakują z zaskoczenia?

Emilia Ogonowska-Jaroń

„Dwutygodnik Kielecki” 4/12/2020