Ave Maria w Muzyce

Serdecznie zapraszam Państwa na koncert muzyki sakralnej „Ave Maria w muzyce”, który wykonamy z pianistką Barbarą Hortyńską w kościele pw. Św. Wojciecha B.M. w Cisowie (woj. świętokrzyskie) 05.09.2021 r. o godz. 12:00. Czeka na Państwa moc atrakcji, w trakcie jak i po koncercie. Dziękuję Organizatorom czytaj więcej …