Emilia Ogonowska-Jaroń

Emilia Ogonowska Jaroń jest oboistką, wokalistką, teoretykiem muzyki. Ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu, oraz Podyplomowe Studia z Retoryki funkcyjnej, emisji i rehabilitacji głosu. Poza studiami technikę gry doskonaliła na kursach i lekcjach mistrzowskich pod okiem takich oboistów jak Diethelm Jonas, Gregor Witt, Jochen Műller-Brincken, Jean-Louis Capezzali, Dudu Carmel, Adam Halicki, Tomasz Miczka, Jerzy Kotyczka, Arkadiusz Krupa, Peter Frankenberg, Kai Frömbgen. Techniki śpiewu solowego uczyła się przez dwa lata u prof. zw. Jadwigi Gałęskiej-Tritt oraz u dr Barbary Tritt.
Koncertuje w kraju i za granicą, prezentując się instrumentalnie i wokalnie – jako solistka, kameralistka, czy muzyk orkiestrowy. Prowadzi działalność prelegencką podczas koncertów i festiwali.
Od 2014 roku jest nauczycielem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, gdzie uczy gry na oboju i przedmiotów ogólnomuzycznych. Każdego roku jej uczniowie osiągają liczne sukcesy na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Poza działalnością koncertową i pedagogiczną, publikuje swoje artykuły o tematyce edukacyjnej i kulturalnej na łamach czasopism, serwisów internetowych i swoim blogu e-muzycy.pl. Związana z licznymi organizacjami pozarządowymi działa społecznie na terenie regionu i kraju. Jest inicjatorem i koordynatorem wielu projektów artystycznych, a od listopada 2019 pełni funkcję wiceprezesa zarządu Polskiej Fundacji Promocji Kultury Muzycznej.