O mnie

  • artysta muzyk – oboistka, wokalistka, teoretyk muzyki,
  • animatorka kultury,
  • bezpartyjna,
  • aktywna działaczka społeczna w zakresie kultury muzycznej i oświaty,
  • nauczycielka
  • inicjatorka akcji charytatywnych o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
  • pomysłodawca i koordynator projektów artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych,
  • entuzjastka zdrowego i aktywnego stylu życia,
  • członkini wielu organizacji pozarządowych.