Program

Moje propozycje dla mieszkańców to:

– modernizacja infrastruktury miejskiej, w tym stref aktywnego wypoczynku, a także remonty chodników i dróg na osiedlach Sady, Szydłówek, Bocianek i Śródmieście,
– wyrównywanie szans w edukacji zdolnej młodzieży, będącej w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
– wspieranie kultury i sztuki, poprzez zwiększanie inicjatyw artystycznych w regionie i promocję rodzimych artystów,
– wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych i technicznych,
– interpelowanie o współpracę między władzami miasta i spółdzielniami mieszkaniowymi w sprawie obniżek czynszów mieszkań komunalnych i użytkowych.